LOKALNA MAPA AKUSTYCZNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2020” w 2017 r. wykonał „Mapę akustyczną miasta Leżajsk w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877”.

Więcej

Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził „Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2016”. Raport sporządzono na podstawie badań poziomów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach realizacji zadań wynikających z programów Państwowego Monitoringu Środowiska, okresowych pomiarów poziomów hałasu oraz w oparciu o mapy akustyczne przekazane do WIOŚ w II rundzie mapowania zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Więcej

Posiedzenie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

15 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbyło się posiedzenie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.  Uczestnicząca w sesji młodzież – radni Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, zapoznała się z informacją pt. „Stan zanieczyszczenia powietrza w powiecie dębickim” przekazaną przez przedstawiciela WIOŚ w Rzeszowie Panią Jolantę Ciba oraz efektami prowadzonej na terenie gminy akcji edukacyjno-prewencyjnej pod hasłem „Nie truj sąsiadów” zaprezentowanymi przez Komendanta Straży Gminnej.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNOŚCI DO DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w związku z problemami w zakresie łączności ze stacjami pomiarowymi w województwie podkarpackim występują chwilowe zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: stacje.wios.rzeszow.pl danych o jakości powietrza w województwie.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

14 SIERPNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 9 września br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

16 czerwca urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 16 czerwca w piątek (po Bożym Ciele) urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją […]

Więcej