INFORMACJA W SPRAWIE CZASOWEGO BRAKU POMIARÓW PYŁU PM10/PM2.5 W RYMANOWIE-ZDROJU

Informujemy, że w związku z przerwą techniczną spowodowaną wzorcowaniem analizatora pyłu PM10/PM2.5 na stacji w Rymanowie-Zdroju, w dniu 4 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie https://stacje.wios.rzeszow.pl nastąpił czasowy brak wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu z 1-godzinnym uśrednianiem stężeń w tej lokalizacji. Pomiary wznowione zostaną w dniu 5 czerwca 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Więcej

Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. „Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku”. Jakość powietrza na terenie podkarpackich uzdrowisk w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu określona została na podstawie wyników modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ przez firmę ATMOTERM S.A.

Więcej

Wizyta Wicewojewody Podkarpackiego w WIOŚ w Rzeszowie

9 maja 2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Krystyną Sołek, Zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Piotrem Juchą oraz kierownikami komórek organizacyjnych Inspektoratu. Była to wizyta w ramach cyklicznych spotkań Wojewody w urzędach administracji zespolonej.

Więcej

4 MAJA URZĄD NIE PRACUJE – Zarządzenie zmieniające

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w piątek 4 maja urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 19 maja br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE AWARII AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PYŁU PM10/PM2.5 W RYMANOWIE-ZDROJU

Informujemy, że w związku z awarią w dniu 4 kwietnia 2018 r. automatycznego analizatora pyłu PM10/PM2.5 na stacji w Rymanowie-Zdroju, na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie stacje.wios.rzeszow.pl nastąpił czasowy brak wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu z 1-godzinnym uśrednianiem stężeń w tej lokalizacji.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Kolejne działania WIOŚ w Rzeszowie, w związku z kontrolą w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu

W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącej kontroli w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu, WIOŚ w Rzeszowie podaje, że zamieszczona  informacja o wynikach pomiarów dotyczy tylko suszarni wiórów. Natomiast po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNOŚCI DO DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w związku z problemami w zakresie łączności ze stacjami pomiarowymi w województwie podkarpackim występują chwilowe zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: stacje.wios.rzeszow.pl danych o jakości powietrza w województwie.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej