Spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

13 października 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Pana Marka Haliniaka – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Panią Krystyną Sołek – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczył również Pan Leszek Kmieć – Kierownik Delegatury w Przemyślu.

Więcej

Spotkanie w sprawie problemu uciążliwości odorowych w rejonach przygranicznych z Ukrainą

12 października 2017 r. w siedzibie delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu odbyło się spotkanie Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego, Pani Krystyny Sołek – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pana Piotra Najdy – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z wójtami gmin Przemyśl i Medyka oraz przedstawicielami gmin. Ze strony WIOŚ w Rzeszowie w spotkaniu udział wzięli także Pan Jan Bednarski – Kierownik Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie oraz Pan […]

Więcej

PRZERWA W DOSTĘPIE DO „SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA”

W związku z aktualizacją systemów operacyjnych wykorzystywanych do archiwizacji danych pomiarowych ze stacji monitoringu powietrza oraz ich prezentacji na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie, w dniach 11 i 12 października b.r. przewidywany jest czasowy brak dostępu do podstrony „System monitoringu jakości powietrza”. Autor: Beata Michalak Data wytworzenia: 10.10.2017r.

Więcej

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2016 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dostępny jest kolejny raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Przedstawiony w raporcie stan środowiska obejmuje wyniki badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2016 r. w ramach monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poziomów hałasu, poziomów pól elektromagnetycznych oraz informacje o gospodarce odpadami w regionie. Uzupełnieniem wyników badań są przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w województwie, które przyczyniają się do minimalizacji negatywnych skutków antropopresji […]

Więcej

14 SIERPNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 9 września br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

16 czerwca urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 16 czerwca w piątek (po Bożym Ciele) urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wyznaczając takie miejsca należy uwzględniać potencjalny wpływ tego rodzaju przedsięwzięcia na stan środowiska […]

Więcej