Spotkanie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dotyczące uciążliwości powodowanych działalnością firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o.

8 lutego br. przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego panią Ewę Leniart, dotyczącym problemów związanych z uciążliwościami powodowanymi przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele mieszkańców Mielca, Rady Miasta Mielec i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przedstawili dotychczasowe działania prowadzone w Firmie, w tym działania kontrolne na terenie zakładu oraz zakres i wyniki prowadzonego na terenie miasta monitoringu jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Więcej

Kontrola firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że od dnia 26 stycznia br. trwa kontrola w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. Kontrola prowadzona jest na wniosek Prezydenta Miasta w związku z licznymi interwencjami mieszkańców. Rozpoczęta została bez wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli i obejmuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i gospodarkę wodno-ściekową. Wyniki kontroli będą znane po jej zakończeniu.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE PRZERWY W DZIAŁANIU PORTALU „JAKOŚĆ POWIETRZA” I APLIKACJI MOBILNEJ „JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE”

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi od  26 stycznia (wieczorem) do 28 stycznia br. nastąpi czasowy brak wyników pomiarów z automatycznych stacji monitoringu powietrza, prezentowanych na portalu „Jakość powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak również w mobilnej aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” GIOŚ. Bieżące wyniki z automatycznych stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim dostępne będą na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie www.wios.rzeszow.pl w zakładce „System monitoringu jakości powietrza”.

Więcej

LOKALNA MAPA AKUSTYCZNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2020” w 2017 r. wykonał „Mapę akustyczną miasta Leżajsk w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877”.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNOŚCI DO DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w związku z problemami w zakresie łączności ze stacjami pomiarowymi w województwie podkarpackim występują chwilowe zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: stacje.wios.rzeszow.pl danych o jakości powietrza w województwie.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

14 SIERPNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 9 września br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

16 czerwca urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 16 czerwca w piątek (po Bożym Ciele) urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją […]

Więcej