Debata pt. SMOG vs. SMART. Czy nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą wspierać politykę poprawy jakości powietrza?

7 grudnia 2017 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się debata pt. „SMOG vs SMART. Czy nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą wspierać politykę poprawy jakości powietrza?”. Debata, była kolejną z cyklu spotkań pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, poświęconą problemowi zanieczyszczenia powietrza w mieście.  

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE CZASOWEGO BRAKU POMIARÓW NA AUTOMATYCZNEJ STACJI MONITORINGU POWIETRZA W KREMPNEJ

Informujemy, że z powodu awarii linii energetycznej, wywołanej silnym wiatrem, od godz. 23.00 w dniu 10 grudnia b.r. nastąpił czasowy brak pomiarów zanieczyszczenia powietrza na automatycznej stacji monitoringu w Krempnej. Pomiary wznowione zostaną po usunięciu awarii linii energetycznej zasilającej stacje pomiarową przez Zakład Energetyczny. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2016 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2016 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie, będące podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli, stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na obszarze przygranicznym z Ukrainą.

Więcej

XLIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

28 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Dla Radnych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2016 r.” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

Więcej

XXXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

22 listopada 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Sesja poprzedzona została Posiedzeniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, które odbyło się 20 listopada 2017 r.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNOŚCI DO DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w związku z problemami w zakresie łączności ze stacjami pomiarowymi w województwie podkarpackim występują chwilowe zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: stacje.wios.rzeszow.pl danych o jakości powietrza w województwie.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

14 SIERPNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 9 września br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

16 czerwca urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 16 czerwca w piątek (po Bożym Ciele) urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją […]

Więcej