2 maja urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 2 maja (czwartek) urząd nie pracuje.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 11 maja (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00).

Podstawa – Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia
2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.