24 grudnia 2018 roku urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2018 r. urząd nie pracuje.
Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 15 grudnia (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00).
Podstawa – Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia
2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.