27 GRUDNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 27 grudnia 2019 r. (piątek) urząd nie pracuje.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 14 grudnia 2019 r. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00).

Podstawa – Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada
2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.