4 MAJA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w piątek 4 maja urząd nie pracuje.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 26 maja br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00).

Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.