XVI posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 13-15.09.2017 r. w Hoczwi k. Leska odbyło się XVI posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Stronie polskiej przewodniczył Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, natomiast stronie Ukraińskiej Pani Irina Owczarenko – Prezes Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy.

W trakcie spotkania omówiono sprawozdania 5 grup roboczych za lata 2014-2016 oraz przyjęto plany pracy grup roboczych na rok 2018.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Pan Leszek Kmieć, jako Kierownik Grupy Roboczej do spraw Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń (NZ) oraz Pan Stanisław Błasik, jako Ekspert.

Autor: Leszek Kmieć
Data wytworzenia: 18.09.2017r.