Raporty z wojewódzkich cykli kontrolnych realizowanych w latach 2013-2014

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zakończył realizację dwóch wojewódzkich cykli kontrolnych przeprowadzonych w latach 2013-2014 zgodnie z Wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

  1. wojewódzki cykl kontrolny pt. „Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami, kontynuacja z 2013 r., działania sprawdzające”,
  2. wojewódzki cykl kontrolny dotyczący sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przeprowadzonego w latach 2013-2014.

Raporty z przeprowadzonych wojewódzkich cykli kontrolnych, jak również ogólnokrajowych, znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Cykle kontrolne.

 

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 27.01.2015 r.