Aktualizacja wykazu oczyszczalni ścieków działających w aglomeracjach województwa podkarpackiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dokonał aktualizacji zestawienia danych dotyczących oczyszczalni ścieków działających w aglomeracjach województwa podkarpackiego, wyznaczonych na potrzeby realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wykaz danych dostępny jest w zakładce MONITORING -> wykaz oczyszczalni.

Autor: Tomasz Rybak
Data wytworzenia: 2014-07-24