Aplikacja GIOŚ pn. „Jakość powietrza w Polsce” wyróżniona.

Bezpłatna aplikacja mobilna “Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została uznana za jedną z najlepszych wdrożonych praktyk w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli w drugiej edycji Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi pt.: “Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli”, organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

Konkurs promuje główne założenie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania usługami publicznymi.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska był jednym z sześciu finalistów Konkursu prezentujących swoje usługi podczas Konferencji podsumowującej II edycję Konkursu, która odbyła się dnia 13 grudnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

4

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 15.12.2016 r.