Aplikacja „Krótkoterminowa prognoza”

banner_aplikacja

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://powietrze.podkarpackie.pl, dostępna jest nowa aplikacja „Krótkoterminowa prognoza”, która pozwala śledzić poglądową trzydniową prognozę w zakresie podstawowych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i ozonu dla województwa podkarpackiego, a także siedmiu miast regionu. Dodatkowo aplikacja „Krótkoterminowa prognoza” zawiera indeks jakości powietrza wraz z zaleceniami dla mieszkańców.

Link do aplikacji znajduje się również na stronie głównej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza w woj. podkarpackim”.

strona_prognoza

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-12