Aplikacja mobilna “Jakość powietrza w Polsce” jest już dostępna na systemy Windows

Aplikacja mobilna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentująca bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na komputery i urządzenia przenośne z systemem Windows (dotychczas dostępna była na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple)).

Aplikacja prezentuje wyniki z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane, aktualizowane co godzinę, obejmują stężenia:  dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu i zanieczyszczeń pyłowych (pyłu PM10 i PM2,5). Informacje o jakości powietrza prezentowane są w postaci mapy, wykresów, szczegółowych zestawień wyników pomiarów oraz w postaci sześciostopniowej skali indeksu jakości powietrza odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie pod adresem: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/jakosc-powietrza-w-polsce/9nblggh40k42 lub w Sklepie Microsoft wpisując „Jakość powietrza w Polsce”.

jakosc_pow

Autor: Jolanta Ciba

29.01.2017 r.