Author Archives: Sławomir Wróbel

Ogólnoeuropejska Inicjatywa pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

W dniach od 30 maja do 5 czerwca 2016 r. Polska po raz kolejny włączy się do ogólnoeuropejskiej Inicjatywy pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), w związku z czym WIOŚ w Rzeszowie zachęca do udziału w tej inicjatywie oraz promowania jej w swoim środowisku. Założeniem projektu jest wspieranie działań, które promują koncepcję zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Tegoroczna edycja będzie powiązana z Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi na Szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r., które koncentrują […]

Więcej

Konferencja nt. „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką”

15 stycznia 2016 r. w Sali Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się Konferencja nt. „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” współorganizowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz organizacje studenckie. Przedmiotem konferencji była problematyka związana z podejmowaniem oraz prowadzeniem innowacyjnej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego […]

Więcej

Aplikacja „Jakość powietrza w Polsce” już dostępna na urządzenia mobilne

Źródło GIOŚ 24 grudnia 2015 r. uruchomiona została przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska aplikacja na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne przedstawia na bieżąco informacje na temat jakości powietrza ze wszystkich stacji monitorujących stan powietrza w Polsce. Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Aplikację można pobrać dla systemu Android (przez Google Play), a w styczniu 2016 r. będzie […]

Więcej

Nowy portal GIOŚ o jakości powietrza w Polsce

10 grudnia 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy portal przedstawiający aktualne informacje na temat jakości powietrza. W serwisie prezentowane są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych, prowadzących pomiary zanieczyszczeń powietrza w ramach  Państwowego Monitoringu Środowiska. Portal, dostępny pod adresem: www.powietrze.gios.gov.pl, prezentuje szeroki zakres informacji, w tym: bieżące i archiwalne wyniki pomiarów jakości powietrza, informacje o stacjach pomiarowych, wyniki ocen jakości powietrza, krótko- i długoterminowe prognozy jakości powietrza, a także informacje […]

Więcej

Opracowanie pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 roku”

Wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie miejscowości: Iwonicz-Zdrój, Jasło, Lubaczów, Polańczyk, Rymanów-Zdrój,  w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych. Pomiary wykazały, że w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej
1 16 17 18 19 20 27