Author Archives: Sławomir Wróbel

XII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

4 listopada 2015 r. w Rzeszowie odbyła się XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Jednym z tematów sesji była ocena stanu środowiska na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego, w świetle wyników monitoringu środowiska i działań kontrolnych realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, którzy przedstawili informację o stanie środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 roku. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 10.11.2015 r. […]

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Publikacje, które wykraczają poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich tekst zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wymagają uzyskania uprzedniej […]

Więcej

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) już obowiązuje!

Od 1 października 2015 r. obowiązuje Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) (KPOP). Jak pokazują wyniki rocznych ocen jakości powietrza, opracowywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, stan jakości powietrza w Polsce jest nadal niezadowalający. Dlatego celem Krajowego Programu jest poprawa jakości powietrza na terenie kraju, w szczególności na obszarach, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza. Zgodnie z założeniami KPOP poprawa jakości powietrza powinna nastąpić do poziomów wymaganych prawodawstwem […]

Więcej

II Konferencja pn. „Powiedz NIE! niskiej emisji, uwolnij Rzeszów od dymu”

29 września 2015 r. w Hotelu Hubertus w Rzeszowie odbyła się II Konferencja pn. „Powiedz NIE! niskiej emisji, uwolnij Rzeszów od dymu “ zorganizowana przez Urząd Miasta Rzeszowa i Atmoterm S.A. Celem konferencji było przekazanie informacji o zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych „niską emisją” oraz możliwościach jej ograniczenia lub likwidacji. Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ogrzewania w Rzeszowie, a także planowane przez miasto działania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W konferencji udział […]

Więcej

Wizyta studyjna w Norwegii „Wykorzystanie norweskich doświadczeń w monitorowaniu zagrożeń dla środowiska związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi”

21-24 września 2015 r. odbyła się wizyta studyjna, której tematem było monitorowanie zagrożeń dla środowiska związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Wizyta miała miejsce w Norweskiej Agencji Środowiska w Oslo w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w związku z realizacją Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych”. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk norweskich w zakresie postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z norweskimi regulacjami prawnymi i obowiązkami Norweskiej […]

Więcej
1 17 18 19 20 21 27