Author Archives: Sławomir Wróbel

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło

„STOP nielegalnym odpadom” – kolejne akcje kontroli transportu odpadów prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

W dniach 22 – 23 marca 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzali kolejne kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów w ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji kontrolnej transportu odpadów pn. „Stop nielegalnym odpadom”. W dniu 22 marca punkt kontrolny zlokalizowany został w m. Lipowica, gmina Dukla, powiat krośnieński. Podczas akcji, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, skontrolowano trzech przewoźników w ruchu międzynarodowym. W jednym przypadku transport bez dokumentów dot. przewożonego towaru został zatrzymany do dalszych czynności wyjaśniających. […]

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Kolejna akcja „STOP nielegalnym odpadom” – w dniu 22.02.2023 r. w m. Styków

W dniu 22.02.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz policji, uczestniczyli w kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Skontrolowano 8 przewoźników odpadów. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżność w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów. Samochód z odpadami został zawrócony do miejsca załadunku. Podjęta zostanie kontrola wytwórcy odpadów.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r.

„STOP nielegalnym odpadom” – c.d. kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 28.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w kontroli drogowej w m. Styków w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”. Kontrole dotyczyły transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu, odbywających się zgodnie z rozporządzeniem UE 1013/2006. Skontrolowano łącznie 10 przewoźników. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Więcej
Wręczenie medalu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – gratulacje Wojewody Podkarpackiego

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA SŁUŻBY CYWILNEJ

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 14.11.2022 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak podziękowali wszystkim pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych i dbanie o pozytywny wizerunek administracji publicznej.

Więcej
Logo WIOŚ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYMAGANYCH POWIERZCHNI DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH STAŁYCH I PŁYNNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z pkt. 1.4 ppkt 11 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243), podmioty prowadzące produkcję rolną w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązani są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów […]

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r.

Kolejne kontrole prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”

W dniu 7.09.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej – II Mobilny Referat Realizacji w Rzeszowie uczestniczyli w kolejnej kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Były to kontrole dotyczące odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu.

Więcej
1 2 3 4 29