Author Archives: Sławomir Wróbel

Projekt „Obywatel” – www.obywatel.gov.pl

Została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”. Jej celem jest ułatwienie obywatelom kontaktu z administracją. Będzie to możliwe dzięki zebraniu w jednym miejscu informacji na temat usług publicznych, opisanych w sposób prosty i zrozumiały. Projekt „Obywatel” składa się z trzech elementów: podręcznika – rekomendacji dotyczących komunikowania się administracji z obywatelem, portalu www.obywatel.gov.pl, telefonicznej „Informacji dla Obywatela”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Linki: Informacja na stronie […]

Więcej
Logo WIOŚ

Informacja o przekroczeniu poziomu docelowego ozonu w 2015 r.

20 lipca b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego ozonu w powietrzu dla województwa podkarpackiego. Analiza wykazała wystąpienie przekroczenia dopuszczalnych 25 dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu wyższym od 120 mg/m3. Przekroczenie zanotowane zostało na stacji w Krempnej. Obszar przekroczenia obejmuje gminę Krempna (ok. 204 km2) zamieszkałą przez ok. 2 tys. mieszkańców. Podwyższone stężenia ozonu występują w sezonie letnim, co powodowane jest wysokimi temperaturami sprzyjającymi tworzeniu się […]

Więcej

Informacja o stwierdzonym ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w dniu 6.07.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. na obszarze województwa podkarpackiego zarejestrowano stężenia ozonu przekraczające poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego. Stężenie godzinowe ozonu przekraczające poziom 180 μg/m3 odnotowano: w Rzeszowie o godz.15.00 czasu lokalnego (wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 185 μg/m3), w Krempnej o godz.18.00 czasu lokalnego (wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 181 μg/m3). Ponadto na stacji pomiarowej w Nisku o godz.15.00 czasu […]

Więcej

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich. Według prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie badań w dniu 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie: 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00), 154,0 µg/m3 […]

Więcej

Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Jerzego Kulińskiego

12 czerwca 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie przebywał z wizytą Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Jerzy Kuliński. W spotkaniu uczestniczyli: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – dr inż. Ewa J. Lipińska, Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – inż. Władysław Martens oraz kadra kierownicza WIOŚ w Rzeszowie. Podczas wizyty Główny Inspektor zwiedził Wydział Monitoringu Środowiska, Wydział Inspekcji i Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie oraz zapoznał się z najważniejszymi problemami środowiskowymi Podkarpacia. […]

Więcej

Raport z III przeglądu ekologicznego Polski na forum OECD

Został opublikowany raport z III przeglądu ekologicznego Polski na forum OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – ang. Organization for Economic Cooperation and Development). Raport OECD stanowi profesjonalną analizę dorobku Polski w zakresie leśnictwa i ochrony bioróżnorodności, gospodarki odpadami i zielonego wzrostu zarysowaną na tle osiągnięć gospodarczych kraju. Raport obejmujący swoim zakresem ostatnie dziesięciolecie stanowi podsumowanie pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport OECD z III przeglądu ekologicznego […]

Więcej
1 19 20 21 22 23 27