Author Archives: Sławomir Wróbel

ZANIECZYSZCZENIE POTOKU JAWOR W PRZEMYŚLU

14 września 2015 r. ok. godz. 20:40 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu wpłynęła telefoniczna informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie o zanieczyszczeniu wód potoku Jawor w Przemyślu w okolicy ul. Herburtów. Jednocześnie taką informację otrzymano z KM Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Z uzyskanych informacji wynikało, iż źródłem zanieczyszczenia potoku Jawor jest wypływ do potoku nieoczyszczonych ścieków z „ASTRA” S.A. Zakład w Przemyślu. Dowodzący akcją funkcjonariusz Straży Pożarnej poinformował, iż na miejscu zdarzenia […]

Więcej

ZANIECZYSZCZENIE RZEKI JASIOŁKA W JEDLICZU

Od 27 sierpnia do 10 września 2015 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadzili kontrolę w Jedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jedliczu. Kontrola dotyczyła sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez podmioty wprowadzające ścieki do wód, w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Jasiołki. W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny urządzeń oczyszczalni ścieków eksploatowanej w miejscowości Jedlicze. Dokonano całodobowego poboru próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Jasiołki. Pobrano również próbki wody […]

Więcej

Działania kontrolno-badawcze WIOŚ w Rzeszowie prowadzone w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Mielcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z zanieczyszczeniem powietrza w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, prowadzi działania kontrolno-badawcze. W ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie Mielca realizowane są pomiary zanieczyszczenia powietrza na dwóch stacjach pomiarowych. Stanowisko manualne w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu zlokalizowane jest przy ul. Partyzantów. Automatyczna stacja w zakresie SO2, NOx, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, która została uruchomiona w trzecim kwartale 2014 r., zlokalizowana […]

Więcej

Projekt „Obywatel” – www.obywatel.gov.pl

Została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”. Jej celem jest ułatwienie obywatelom kontaktu z administracją. Będzie to możliwe dzięki zebraniu w jednym miejscu informacji na temat usług publicznych, opisanych w sposób prosty i zrozumiały. Projekt „Obywatel” składa się z trzech elementów: podręcznika – rekomendacji dotyczących komunikowania się administracji z obywatelem, portalu www.obywatel.gov.pl, telefonicznej „Informacji dla Obywatela”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Linki: Informacja na stronie […]

Więcej
Logo WIOŚ

Informacja o przekroczeniu poziomu docelowego ozonu w 2015 r.

20 lipca b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego ozonu w powietrzu dla województwa podkarpackiego. Analiza wykazała wystąpienie przekroczenia dopuszczalnych 25 dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu wyższym od 120 mg/m3. Przekroczenie zanotowane zostało na stacji w Krempnej. Obszar przekroczenia obejmuje gminę Krempna (ok. 204 km2) zamieszkałą przez ok. 2 tys. mieszkańców. Podwyższone stężenia ozonu występują w sezonie letnim, co powodowane jest wysokimi temperaturami sprzyjającymi tworzeniu się […]

Więcej

Informacja o stwierdzonym ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w dniu 6.07.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. na obszarze województwa podkarpackiego zarejestrowano stężenia ozonu przekraczające poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego. Stężenie godzinowe ozonu przekraczające poziom 180 μg/m3 odnotowano: w Rzeszowie o godz.15.00 czasu lokalnego (wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 185 μg/m3), w Krempnej o godz.18.00 czasu lokalnego (wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 181 μg/m3). Ponadto na stacji pomiarowej w Nisku o godz.15.00 czasu […]

Więcej
1 20 21 22 23 24 29