Author Archives: Sławomir Wróbel

Informacja o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego. Analizy wykazały, że dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu nie ma ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Dla arsenu, kadmu, niklu, ołowiu w pyle PM10 nie ma ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Wystąpiło natomiast ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 w Rzeszowie i przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia. Istnieje również […]

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10

20 marca 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Analiza wykazała ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze na obszarze Jasła i Krosna. W okresie objętym analizą na podwyższone stężenia pyłów zawieszonych wpłynęły przede wszystkim: emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów, emisja komunikacyjna oraz niekorzystne warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W okresie wiosennym wpływ mieszkańców na obniżenie […]

Więcej

Seminarium poświęcone tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych

12 marca 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się seminarium poświęcone tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych. W seminarium udział wziął przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Pan Jan Trzebiński, który przedstawił prezentację pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych w województwie podkarpackim” uwzględniającą m.in. wnioski z przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2014 roku kontroli dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.03.2015 r.

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 20 lutego  b.r. wykonał pierwszą analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Wykonana analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2015 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia, Sanoka, Mielca, Niska, Tarnobrzega i Przemyśla. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10  występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z […]

Więcej

Spotkanie z Wicewojewodą Podkarpackim

18 lutego 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego – Pani Grażyny Borek z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska dr inż. Ewą J. Lipińską oraz Zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska inż. Władysławem Martensem. Podczas spotkania Pani Wicewojewoda zwiedziła Wydział Monitoringu Środowiska, Wydział Inspekcji i Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Autor: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 20.02.2015 r.

Więcej

Kolekcja minerałów i skamieniałości

W Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie prezentowana jest unikatowa kolekcja minerałów i skamieniałości. Wśród eksponatów znajdują się okazy z całego świata m.in. skolecyt i heulandyt z Indii, apatyt z Madagaskaru, chalkopiryt z Meksyku, magnetyt z Boliwii, czy malachit z Kongo oraz wiele innych. Kolekcja udostępniona została przez pracownika Inspektoratu Pana Dariusza Piotrowskiego – Kierownika Pracowni Terenowej. Prezentowane okazy stanowią część zbiorów, które zaczął zbierać podczas studiów geologicznych na Uniwersytecie Śląskim. Zdjęcia wybranych okazów […]

Więcej
1 21 22 23 24 25 27