Author Archives: Sławomir Wróbel

Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 20 lutego  b.r. wykonał pierwszą analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Wykonana analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2015 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia, Sanoka, Mielca, Niska, Tarnobrzega i Przemyśla. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10  występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z […]

Więcej

Spotkanie z Wicewojewodą Podkarpackim

18 lutego 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego – Pani Grażyny Borek z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska dr inż. Ewą J. Lipińską oraz Zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska inż. Władysławem Martensem. Podczas spotkania Pani Wicewojewoda zwiedziła Wydział Monitoringu Środowiska, Wydział Inspekcji i Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Autor: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 20.02.2015 r.

Więcej

Kolekcja minerałów i skamieniałości

W Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie prezentowana jest unikatowa kolekcja minerałów i skamieniałości. Wśród eksponatów znajdują się okazy z całego świata m.in. skolecyt i heulandyt z Indii, apatyt z Madagaskaru, chalkopiryt z Meksyku, magnetyt z Boliwii, czy malachit z Kongo oraz wiele innych. Kolekcja udostępniona została przez pracownika Inspektoratu Pana Dariusza Piotrowskiego – Kierownika Pracowni Terenowej. Prezentowane okazy stanowią część zbiorów, które zaczął zbierać podczas studiów geologicznych na Uniwersytecie Śląskim. Zdjęcia wybranych okazów […]

Więcej

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli OCHRONA POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Ukazała się informacja o wynikach kontroli NIK na temat ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Celem kontroli, przeprowadzonej na obszarze 5 województw, była ocena działań podmiotów publicznych na rzecz poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Cele szczegółowe kontroli dotyczyły wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, skuteczności działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz współdziałania i koordynacji przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za ochronę powietrza. Pełny tekst informacji o wynikach kontroli dostępny […]

Więcej

Raporty z wojewódzkich cykli kontrolnych realizowanych w latach 2013-2014

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zakończył realizację dwóch wojewódzkich cykli kontrolnych przeprowadzonych w latach 2013-2014 zgodnie z Wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: wojewódzki cykl kontrolny pt. „Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami, kontynuacja z 2013 r., działania sprawdzające”, wojewódzki cykl kontrolny dotyczący sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przeprowadzonego w latach […]

Więcej

Nowe automatyczne stacje monitoringu powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim

Zakończone zostało testowanie i sprawdzanie poprawności wskazań sprzętu pomiarowego na nowych automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Wyniki pomiarów ze stacji można już śledzić on-line na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.stacje.wios.rzeszow.pl . Na automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu przy ul. Solskiego prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz benzenu. Natomiast na automatycznej stacji w Krempnej na terenie Magurskiego Parku Narodowego prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, […]

Więcej
1 21 22 23 24 25 27