Author Archives: Sławomir Wróbel

Raporty z wojewódzkich cykli kontrolnych realizowanych w latach 2013-2014

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zakończył realizację dwóch wojewódzkich cykli kontrolnych przeprowadzonych w latach 2013-2014 zgodnie z Wytycznymi Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: wojewódzki cykl kontrolny pt. „Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami, kontynuacja z 2013 r., działania sprawdzające”, wojewódzki cykl kontrolny dotyczący sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przeprowadzonego w latach […]

Więcej

Nowe automatyczne stacje monitoringu powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim

Zakończone zostało testowanie i sprawdzanie poprawności wskazań sprzętu pomiarowego na nowych automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Wyniki pomiarów ze stacji można już śledzić on-line na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.stacje.wios.rzeszow.pl . Na automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu przy ul. Solskiego prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz benzenu. Natomiast na automatycznej stacji w Krempnej na terenie Magurskiego Parku Narodowego prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, […]

Więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Transformacja zanieczyszczeń w środowisku”

11-12 grudnia 2014 r. w Auli Gmachu Głównego A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Transformacja zanieczyszczeń w środowisku”. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedrę Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła referat pt. „Substancje zanieczyszczające obszary gmin o statusie […]

Więcej

Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego

11 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego poświęcona m. in. zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. W Sesji udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu, którzy przedstawili informację o stanie środowiska w powiecie lubaczowskim w 2013 roku. Autor: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 15.12.2014 r.

Więcej

Stan środowiska w Polsce. Raport 2014

W ramach serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska ukazał się, opracowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, raport pt. „Stan środowiska w Polsce”. W publikacji przedstawiono ocenę stanu środowiska na podstawie badań zrealizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Raport zawiera również informacje o efektywności ekologicznej krajowej gospodarki, zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami, a także informacje o globalnych problemach środowiskowych takich jak: zmiany klimatu i stan warstwy ozonowej. Zawiera również informacje na temat […]

Więcej

XLIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

18 listopada 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego poświęcona m. in. zagadnieniom związanym z ochroną środowiska na terenie powiatu niżańskiego. W Sesji uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, który przedstawił informację o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2013 roku. Autor: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 25.11.2014 r.

Więcej
1 22 23 24 25 26 27