Author Archives: Sławomir Wróbel

XLIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

18 listopada 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego poświęcona m. in. zagadnieniom związanym z ochroną środowiska na terenie powiatu niżańskiego. W Sesji uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, który przedstawił informację o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2013 roku. Autor: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 25.11.2014 r.

Więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i antropogenicznych w rejonie Karpat”

21 – 23 października 2014 r. w Drohobyczu na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i antropogenicznych w rejonie Karpat”, zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, w ramach realizacji programu „Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego”. W Konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi ośrodków akademickich obszaru wsparcia objętego projektem, zajmujący się problematyką biologiczno-rolniczą, przyrodniczo-matematyczną, ekonomiczną, socjologiczno-historyczną i pokrewnymi. W Konferencji udział wzięła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki […]

Więcej

Konferencja pn. „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej”

17 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn. „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej”, inaugurująca projekt „W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej”. Konferencji, której celem było podniesienie świadomości społecznej na temat bioróżnorodności w szczególności na obszarach chronionych zorganizowana została pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele: Magurskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, organizacji ekologicznych oraz wyższych […]

Więcej

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”

16 września 2014 r. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zainaugurowana została V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”. Konferencja zorganizowana została przez: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Państwowej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza Wydział Chemiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu Wydział Biologiczny. W inauguracji konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła […]

Więcej

Opracowanie pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 roku”

Wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 r. Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie pięciu rejonów: Dukli, Jarosławia, Nowego Żmigrodu, Mielca i Zarszyna. Pomiary wykazały, że w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla równoważnego […]

Więcej
1 23 24 25 26 27