Author Archives: Sławomir Wróbel

Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

9-10 lipca 2014 r. w miejscowości Hoczew (woj. podkarpackie) na zaproszenie strony polskiej odbyło się XV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych. Komisja działa na podstawie Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r. (Dz.U. Nr 30,poz.282). Posiedzenie prowadzili: ze strony polskiej – prof. dr hab inż. Jerzy Zwoździak – Przewodniczący Polskiej Części Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych, ze strony ukraińskiej – […]

Więcej

Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2013 roku

Zakład Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu opracował kolejny raport zawierający wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocenę depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2013 r.  Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu czasowym i przestrzennym. Systematyczne badania składu fizyczno-chemicznego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych dostarczają informacji o obciążeniu obszarów leśnych, […]

Więcej

Konferencja pn. „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa”

3 lipca 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn. „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa”. Organizatorem konferencji był Marszałek Województwa Podkarpackiego. Celem konferencji było podsumowanie rocznego okresu obowiązywania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i pracownicy WIOŚ w Rzeszowie. W konferencji udział wzięli również […]

Więcej

Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2013 r

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę wyników badań poziomów hałasu drogowego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” badaniami monitoringowymi poziomów hałasu objęte zostały rejony: Dukla, Jarosław, Nowy Żmigród, Mielec i Zarszyn,  w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych. Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2013 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do: […]

Więcej

Konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”

21 marca 2014 r. o godz. 1000 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Konferencję podzieloną na dwie sesje planarne otworzyło wystąpienie Tadeusza Pióro – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wygłosili 7 referatów: „Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska”, „Zasady kontroli przedsiębiorstw, […]

Więcej

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym JCWPd – stan na rok 2012″. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012 dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/ pl/14,54,862/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18

Więcej
1 24 25 26 27