Author Archives: Sławomir Wróbel

Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2013 r

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę wyników badań poziomów hałasu drogowego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” badaniami monitoringowymi poziomów hałasu objęte zostały rejony: Dukla, Jarosław, Nowy Żmigród, Mielec i Zarszyn,  w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych. Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2013 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do: […]

Więcej

Konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”

21 marca 2014 r. o godz. 1000 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Konferencję podzieloną na dwie sesje planarne otworzyło wystąpienie Tadeusza Pióro – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wygłosili 7 referatów: „Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska”, „Zasady kontroli przedsiębiorstw, […]

Więcej

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym JCWPd – stan na rok 2012″. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012 dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/ pl/14,54,862/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18

Więcej

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku. Ocena dla jednolitych wód podziemnych znajdujących się w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,86/2/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18  

Więcej

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w latach 2011-2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził ocenę wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2011-2013. Z w/w oceną można się zapoznać pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88/2/pola_elektromagnetyczne.html. Opracował: Tomasz Rybak Data wytworzenia: 2014-03-07

Więcej

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015. W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych badaniami, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych […]

Więcej
1 24 25 26 27