Awaria w firmie Kronospan – działania WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 31.01.2016 r. na terenie firmy Kronospan w Mielcu miała miejsce awaria, będąca skutkiem chwilowego zaniku napięcia, w wyniku czego doszło do zapalenia się materiału znajdującego się w bębnie suszarni. W tym samym dniu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpiła awaria przesyłu danych ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych na terenie województwa podkarpackiego. Transmisja danych została przywrócona 1 lutego około godziny 7:00, co następnie umożliwiło kontynuację prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie. Awaria nie miała wpływu na ciągłość wykonywanych pomiarów i ich zapis na dysku twardym urządzenia gromadzącego dane pomiarowe na stacji. Wyniki pomiarów jakości powietrza z automatycznej stacji monitoringu w Mielcu, w dniu awarii nie wykazały podwyższonych stężeń mierzonych zanieczyszczeń.

Z powodu interwencji mieszkańców Mielca, w dniu 02.02.2016 r. WIOŚ w Rzeszowie, w rejonie firmy Kronospan dokonał pomiarów jakości powietrza przy pomocy Mobilnego Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka. Od strony emitora firmy Kronospan widoczne było zadymienie oraz wyczuwalny drażniący zapach drewnopochodny o znacznej intensywności.

Wyniki badań wykazały, że stężenia mierzonych substancji nie wskazywały na wystąpienie poważnej awarii przemysłowej. Sprawozdanie z badań znajduje się w załączeniu.

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 10.02.2016 r.