Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE CZASOWEGO BRAKU POMIARÓW PYŁU PM10/PM2.5 W RYMANOWIE-ZDROJU

Informujemy, że w związku z przerwą techniczną spowodowaną wzorcowaniem analizatora pyłu PM10/PM2.5 na stacji w Rymanowie-Zdroju, w dniu 4 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie https://stacje.wios.rzeszow.pl nastąpił czasowy brak wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu z 1-godzinnym uśrednianiem stężeń w tej lokalizacji. Pomiary wznowione zostaną w dniu 5 czerwca 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Więcej

Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. „Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku”. Jakość powietrza na terenie podkarpackich uzdrowisk w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu określona została na podstawie wyników modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ przez firmę ATMOTERM S.A.

Więcej

Wizyta Wicewojewody Podkarpackiego w WIOŚ w Rzeszowie

9 maja 2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Krystyną Sołek, Zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Piotrem Juchą oraz kierownikami komórek organizacyjnych Inspektoratu. Była to wizyta w ramach cyklicznych spotkań Wojewody w urzędach administracji zespolonej.

Więcej
1 2 3 55