Aktualności

INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowych poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki, 1-godzinnych poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, średniorocznego poziomu dopuszczalnego ołowiu oraz średniorocznych poziomów docelowych arsenu, niklu, kadmu i benzo(a)pirenu na obszarze województwa podkarpackiego. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

Więcej

Informacja nt. możliwości wystąpienia opadu pyłu nadciagającego znad Afryki

W związku z możliwością wystąpienia w ciągu najbliższych dni zjawiska nadmiernego zapylenia, widocznego np. na karoseriach samochodów, WIOŚ w Rzeszowie informuje, że zanieczyszczenie powietrza cząstkami pyłowymi spowodowane może być intensywnym napływem powietrza z południa i południowego zachodu, tj. znad północnej Afryki. Drobny pył, który zostaje wysoko uniesiony znad obszarów pustynnych i przetransportowany nad Europę, opada w postaci drobinek pyłu o żółtym zabarwieniu lub – w przypadku wystąpienia opadów – w postaci „brudnego deszczu”. Najbardziej narażone na to zjawisko są województwa […]

Więcej

4 MAJA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w piątek 4 maja urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 26 maja br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE AWARII AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PYŁU PM10/PM2.5 W RYMANOWIE-ZDROJU

Informujemy, że w związku z awarią w dniu 4 kwietnia 2018 r. automatycznego analizatora pyłu PM10/PM2.5 na stacji w Rymanowie-Zdroju, na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie stacje.wios.rzeszow.pl nastąpił czasowy brak wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu z 1-godzinnym uśrednianiem stężeń w tej lokalizacji.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

OCENA WYNIKÓW BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH W 2017 ROKU

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2017 roku. Według podziału obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) piętnaście JCWPd, z których czternaście znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, natomiast jedna w obszarze dorzecza Dniestru. Ocena stanu JCWPd, wykonana w oparciu o wyniki monitoringu diagnostycznego […]

Więcej
1 2 3 54