Aktualności

Spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

13 października 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Pana Marka Haliniaka – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Panią Krystyną Sołek – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczył również Pan Leszek Kmieć – Kierownik Delegatury w Przemyślu.

Więcej

Spotkanie w sprawie problemu uciążliwości odorowych w rejonach przygranicznych z Ukrainą

12 października 2017 r. w siedzibie delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu odbyło się spotkanie Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego, Pani Krystyny Sołek – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pana Piotra Najdy – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z wójtami gmin Przemyśl i Medyka oraz przedstawicielami gmin. Ze strony WIOŚ w Rzeszowie w spotkaniu udział wzięli także Pan Jan Bednarski – Kierownik Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie oraz Pan […]

Więcej

PRZERWA W DOSTĘPIE DO „SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA”

W związku z aktualizacją systemów operacyjnych wykorzystywanych do archiwizacji danych pomiarowych ze stacji monitoringu powietrza oraz ich prezentacji na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie, w dniach 11 i 12 października b.r. przewidywany jest czasowy brak dostępu do podstrony „System monitoringu jakości powietrza”. Autor: Beata Michalak Data wytworzenia: 10.10.2017r.

Więcej

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2016 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dostępny jest kolejny raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Przedstawiony w raporcie stan środowiska obejmuje wyniki badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2016 r. w ramach monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poziomów hałasu, poziomów pól elektromagnetycznych oraz informacje o gospodarce odpadami w regionie. Uzupełnieniem wyników badań są przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w województwie, które przyczyniają się do minimalizacji negatywnych skutków antropopresji […]

Więcej
1 2 3 48