Aktualności

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło

„STOP nielegalnym odpadom” – kolejne akcje kontroli transportu odpadów prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

W dniach 22 – 23 marca 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzali kolejne kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów w ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji kontrolnej transportu odpadów pn. „Stop nielegalnym odpadom”. W dniu 22 marca punkt kontrolny zlokalizowany został w m. Lipowica, gmina Dukla, powiat krośnieński. Podczas akcji, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, skontrolowano trzech przewoźników w ruchu międzynarodowym. W jednym przypadku transport bez dokumentów dot. przewożonego towaru został zatrzymany do dalszych czynności wyjaśniających. […]

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r.

Kolejna akcja „STOP nielegalnym odpadom” – w dniu 22.02.2023 r. w m. Styków

W dniu 22.02.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz policji, uczestniczyli w kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Skontrolowano 8 przewoźników odpadów. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżność w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów. Samochód z odpadami został zawrócony do miejsca załadunku. Podjęta zostanie kontrola wytwórcy odpadów.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r.

„STOP nielegalnym odpadom” – c.d. kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 28.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w kontroli drogowej w m. Styków w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”. Kontrole dotyczyły transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu, odbywających się zgodnie z rozporządzeniem UE 1013/2006. Skontrolowano łącznie 10 przewoźników. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Więcej
Wręczenie medalu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – gratulacje Wojewody Podkarpackiego

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA SŁUŻBY CYWILNEJ

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 14.11.2022 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak podziękowali wszystkim pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych i dbanie o pozytywny wizerunek administracji publicznej.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r.

Kolejne kontrole prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”

W dniu 7.09.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej – II Mobilny Referat Realizacji w Rzeszowie uczestniczyli w kolejnej kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Były to kontrole dotyczące odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu.

Więcej
Przypadki odprowadzania ścieków z terenu gospodarstw domowych, za które grożą sankcje nakładane przez organy samorządowe na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi odprowadzania przez właścicieli nieruchomości nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ostatnim okresie otrzymuje zwiększoną liczbę wniosków o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwego pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez ich nielegalne odprowadzanie do wód powierzchniowych. Wiele z tych zgłoszeń dotyczy odprowadzania do wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków przez właścicieli nieruchomości. Cyklicznie pojawiające się zanieczyszczenie wód powierzchniowych w województwie potwierdza, że w wielu przypadkach w dalszym ciągu do wód odprowadzane są nieoczyszczone ścieki bytowe.

Więcej
1 2 3 66