Aktualności

XLV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu

15 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu.  Jednym z tematów sesji było omówienie aktualnego stanu jakości powietrza w mieście z uwzględnieniem wyników kontroli instalacji Kronospan Mielec Sp. z o.o. W Sesji uczestniczyła pani Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z pracownikami Wydziałów Inspekcji i Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez Radnych Miejskich, stronę społeczną […]

Więcej

Kolejne działania WIOŚ w Rzeszowie, w związku z kontrolą w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu

W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącej kontroli w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu, WIOŚ w Rzeszowie podaje, że zamieszczona  informacja o wynikach pomiarów dotyczy tylko suszarni wiórów. Natomiast po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE CZASOWEGO BRAKU POMIARÓW NA AUTOMATYCZNEJ STACJI MONITORINGU POWIETRZA W JAŚLE

Informujemy, że w związku z awarią zasilania nastąpiła czasowa przerwa w wykonywaniu pomiarów na automatycznej stacji monitoringu powietrza w Jaśle przy ul. Sikorskiego. Do czasu usunięcia usterki wyniki ze stacji w Jaśle nie będą dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie (stacje.wios.rzeszow.pl), na portalu jakości powietrza GIOŚ (www.powietrze.gios.gov.pl), oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”. W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Spotkanie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dotyczące uciążliwości powodowanych działalnością firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o.

8 lutego br. przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego panią Ewę Leniart, dotyczącym problemów związanych z uciążliwościami powodowanymi przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele mieszkańców Mielca, Rady Miasta Mielec i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przedstawili dotychczasowe działania prowadzone w Firmie, w tym działania kontrolne na terenie zakładu oraz zakres i wyniki prowadzonego na terenie miasta monitoringu jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Więcej
1 2 3 52