Aktualności

Debata pt. SMOG vs. SMART. Czy nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą wspierać politykę poprawy jakości powietrza?

7 grudnia 2017 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się debata pt. „SMOG vs SMART. Czy nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą wspierać politykę poprawy jakości powietrza?”. Debata, była kolejną z cyklu spotkań pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, poświęconą problemowi zanieczyszczenia powietrza w mieście.  

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE CZASOWEGO BRAKU POMIARÓW NA AUTOMATYCZNEJ STACJI MONITORINGU POWIETRZA W KREMPNEJ

Informujemy, że z powodu awarii linii energetycznej, wywołanej silnym wiatrem, od godz. 23.00 w dniu 10 grudnia b.r. nastąpił czasowy brak pomiarów zanieczyszczenia powietrza na automatycznej stacji monitoringu w Krempnej. Pomiary wznowione zostaną po usunięciu awarii linii energetycznej zasilającej stacje pomiarową przez Zakład Energetyczny. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2016 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2016 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie, będące podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli, stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na obszarze przygranicznym z Ukrainą.

Więcej

XLIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

28 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Dla Radnych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2016 r.” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

Więcej

XXXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

22 listopada 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Sesja poprzedzona została Posiedzeniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, które odbyło się 20 listopada 2017 r.

Więcej
1 2 3 50