Aktualności

Dwóch mężczyzn idzie wzdłuż rzeki, inspektor WIOŚ z tyłu niesie wiadro i narzędzie do pobierania wody

Interwencja oraz kontrola inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rz. Jasiołki w m. Dukla

W dniu 18.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zanieczyszczeniu rz. Jasiołki, udali się na miejsce. Oględzinom poddano lewy brzeg rz. Jasiołka na odcinku o długości ok. 250 m. Powyżej wylotu burzowego kanalizacji ogólnospławnej woda miała naturalny charakter, brak było uciążliwości zapachowych. Woda w rzece przy wylocie kolektora burzowego tworzyła tzw. zastoisko wody o rdzawym zabarwieniu. W tym miejscu wyczuwalne były uciążliwości zapachowe. W odległości około 100 m […]

Więcej
Dwóch mężczyzn w kamizelkach odblaskowych stoi obok kontrolowanego tira.

„STOP nielegalnym odpadom 2023” – kolejne akcje prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 09.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w m. Styków uczestniczyli w kontroli drogowej transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu. Czynności podejmowane były również w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom 2023”.

Więcej
Czterech Inspektorów IOŚ podczas oględzin terenu.

INFORMACJA WIOŚ W RZESZOWIE W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI PRZEWROTNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z odpadami zdeponowanymi w miejscowości Przewrotne przez Spółkę MIDAN Sp. z o.o., Inspekcja Ochrony Środowiska podejmowała na przestrzeni lat wszelkie przewidziane prawem działania, w ramach posiadanych kompetencji. Działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych firma MIDAN Sp. z o.o. rozpoczęła w 2012 r. kiedy Starosta Rzeszowski udzielił ww. Spółce zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pozwolenie wygasło w 2020 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Więcej

„Nielegalne odpady 2023” – kolejne akcje kontroli transportu odpadów prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

20 lipca 2023 r. w miejscowości Stare Sioło przy drodze wojewódzkiej nr 865, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, przeprowadzili kontrole transportu odpadów w ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji pn. „Nielegalne odpady 2023”. Skontrolowano 9 transportów. Nie stwierdzono przypadków nielegalnego transportu odpadów.

Więcej
Zdjęcie zrobione nocą. Płynący potok z pianą na powierzchni.

Działania WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia potoku Jawor w m. Nehrybka

W dniu 24.06.2023 r. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącego zanieczyszczenia wód potoku Jawor w m. Nehrybka, inspektor WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Rzeszowie, udali się na miejsce wskazane przez zgłaszającego celem rozpoznania zanieczyszczenia.

Więcej
Zanieczyszczona woda wpływająca do rzeki

Informacja dot. zanieczyszczenia wód rzeki Stobnicy w m. Brzozów

W dniu 17.06.2023 r. inspektorzy WIOŚ Rzeszów Delegatury w Jaśle przeprowadzili rozpoznanie w terenie w związku z informacją o zanieczyszczeniu wód rzeki Stobnicy w m. Brzozów. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły zanieczyszczenie. Z wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków w Brzozowie – Borkówka wypływały ścieki o ciemnobeżowym zabarwieniu, które powodowały uciążliwości zapachowe o charakterze fermentacyjnym. W tym samym dniu rozpoczęto kontrolę interwencyjną w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie.

Więcej
1 2 3 67