Aktualności

Udział WIOŚ w Rzeszowie w Krajowych ćwiczeniach ratowniczych „PODKARPACIE 2019”

W dniach 20-21 marca 2019 r. na terenie powiatu leżajskiego odbyły się ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach Krajowych ćwiczeń ratowniczych pk. „PODKARPACIE 2019”. Zasadniczym celem ćwiczeń było doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego oraz współdziałanie podmiotów systemu zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności oraz reagowania na zagrożenia w ramach ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wodnego, technicznego i wysokościowego. W trakcie ćwiczeń zaprezentowane również zostało uruchamianie procedur oraz reagowanie na zdarzenia w trakcie epizodów wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Celem […]

Więcej

OSTRZEŻENIE O WYSOKICH STĘŻENIACH ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje, że w bieżącym tygodniu na wszystkich stacjach monitoringu powietrza w województwie podkarpackim funkcjonujących w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska notowane są bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych. W dniu 20 stycznia minimalne stężenie dobowe pyłu PM10 odnotowano na stacji pomiarowej w Rymanowie-Zdroju (50 ug/m3  tj. 100% normy dobowej), zaś maksymalne stężenie dobowe pyłu PM10 wystąpiło na stacji pomiarowej w Dębicy i wyniosło 243 ug/m3 (486% normy dobowej). Na pozostałych stacjach pomiarowych stężenia dobowe […]

Więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10 Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu 22.01.2019 r. dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II Obszar miasto i gmina Jasło, gminy Tarnowiec, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska,   miasto Rzeszów, gminy Trzebownisko, Krasne, Świlcza, Boguchwała, Tyczyn,  miasto Dębica, Dębica, Żyraków. Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 22.01.2019 r. w godzinach od 1.00-do 10:00 średnie stężenia pyłu PM10 osiągnęły wartości bliskie […]

Więcej

KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU W DNIU 20.01.2019 r. ALERTU POZIOMU II

KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU W DNIU 20.01.2019 r. ALERTU POZIOMU II Poziom Alertu Alert poziomu II – dobowe stężenie pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3. Data przekroczenia 20.01.2019 r. Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: miasto Dębica Wartość stężenia pyłu w µg/m3 Wartość dobowego stężenia pyłu PM10 na stacji  w Dębicy wyniosła 243 µg/m3. Źródło informacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych […]

Więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10 Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu  20.01.2019 r. dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II Obszar miasto i gmina Jasło, gminy Tarnowiec, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska,   miasto Rzeszów, gminy Trzebownisko, Krasne, Świlcza, Boguchwała, Tyczy,  miasto Dębica, Dębica, Żyraków. Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 20.01.2019 r. w godzinach od 1.00-do 10:00 średnie stężenia pyłu PM10 osiągnęły wartości bliskie […]

Więcej
Komunikat

Komunikat w sprawie zmian w zakresie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

WAŻNE! Od 1 stycznia 2019 r. udostępnianie informacji o środowisku wytworzonych w ramach PMŚ, w tym tło zanieczyszczenia powietrza, z terenu województwa podkarpackiego realizowane jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie jedynie w formie wydruku lub skanu pisma. Informacje udostępniane drogą elektroniczną nie będą przekazywane z podpisem kwalifikowanym. Do opłaty za udostepnienie informacji o środowisku i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji […]

Więcej
1 3 4 5 6 7 64