Aktualności

Konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”

21 marca 2014 r. o godz. 1000 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Konferencję podzieloną na dwie sesje planarne otworzyło wystąpienie Tadeusza Pióro – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wygłosili 7 referatów: „Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska”, „Zasady kontroli przedsiębiorstw, […]

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

19 marca 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2014 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Analiza wykazała ryzyko przekroczenia: dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Sanoka, średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Jarosławia, średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze Jasła i Krosna. W okresie objętym analizą na podwyższone stężenia pyłów zawieszonych wpłynęły przede wszystkim: emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów, […]

Więcej

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym JCWPd – stan na rok 2012″. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012 dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/ pl/14,54,862/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18

Więcej

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku. Ocena dla jednolitych wód podziemnych znajdujących się w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,86/2/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18  

Więcej

Porozumienie o współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu wojewódzkim

7 marca 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Współpraca pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska a Inspekcją Weterynaryjną polegać będzie m. in. na wymianie informacji na temat: zakładów prowadzących działalność w sektorze utylizacyjnym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku zwierząt padłych lub zabitych z konieczności i odpadowej tkanki zwierzęcej. Zakres współpracy obejmuje również wzajemne powiadamianie o przypadkach stwierdzenia lub […]

Więcej

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w latach 2011-2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził ocenę wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2011-2013. Z w/w oceną można się zapoznać pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88/2/pola_elektromagnetyczne.html. Opracował: Tomasz Rybak Data wytworzenia: 2014-03-07

Więcej
1 61 62 63 64 65 66