Aktualności

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”

Wraz z rozpoczęciem 2014 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”. Celem kampanii jest ograniczenie niskiej emisji poprzez podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach akcji organizowane są konkursy dla szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast). Przedmiotem konkursu „Gmina z misją” jest upowszechnienie inicjatyw (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych) podejmowanych przez miasta i gminy zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu niskiej emisji. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać inicjatywy do 30 września 2014 r. […]

Więcej

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012

Ukazała się informacja o wynikach kontroli zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012. Celem kontroli było dokonanie oceny zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Pełny tekst informacji o wynikach kontroli dostępny jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli w zakładce „Wyszukiwarka wyników kontroli” pod adresem: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/. Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-01-03

Więcej
1 62 63 64