Aktualności

STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2017 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2017 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie prezentuje informacje umożliwiające ocenę stanu środowiska w strefie przygranicznej na podstawie prac wykonanych w ramach czterech podsystemów monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych, poziomów hałasu komunikacyjnego, poziomów pól elektromagnetycznych oraz kontroli w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są […]

Więcej

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

29 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Porządek posiedzenia obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu stalowowolskiego. Dla Radnych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie stalowowolskim w 2017 roku” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu. W Posiedzeniu Komisji uczestniczył […]

Więcej

Spotkanie w ramach kampanii „Czas na czyste powietrze” w Rzeszowie

25 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-eksperckie w ramach kampanii edukacyjnej „Czas na czyste powietrze”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. lekarze, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Urzędu Miasta w Rzeszowie, Fundacji #13, kominiarze oraz młodzież ponadgimnazjalna wraz z Nauczycielami. W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska, która przedstawiła informację na temat „Jakość powietrza w województwie podkarpackim w świetle […]

Więcej

X Konferencja Ekologiczna pn. „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”.

24 października 2017 r. w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle odbyła się X Konferencja Ekologiczna pn. „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”. Organizatorem konferencji był Młodzieżowy Domu Kultury w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Consensus. Konferencja adresowana była do nauczycieli i uczniów głównie z powiatu jasielskiego, a także krośnieńskiego i gorlickiego (województwo małopolskie). Celem konferencji było przekazanie informacji o źródłach zanieczyszczenia powietrza, stanie powietrza w województwie podkarpackim i Jaśle, szkodliwości spalania odpadów w piecach […]

Więcej
1 6 7 8 9 10 64