Aktualności

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach na terenie całego kraju dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program, którego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza wprowadzanych przez gospodarstwa domowe skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Więcej

Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem

W dniach 26-27.06.2018 r. w miejscowości Maleksiw k. Lwowa odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Stronie Polskiej przewodniczyła Pani Małgorzata Skwarek – kierownik polskiej części Grupy Roboczej OW, natomiast stronie Ukraińskiej Pani Oksana Wijtik – kierownik ukraińskiej części Grupy Roboczej OW.

Więcej

Informacja o stężeniach ozonu w dniu 5 lipca 2018 r. w województwie podkarpackim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w dniu dzisiejszym na terenie województwa podkarpackiego prognozowane są podwyższone stężenia ozonu. Najwyższe stężenia godzinowe ozonu  mogące przekraczać 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego prognozowane są w godzinach popołudniowych w północno- zachodniej części regionu.

Więcej

OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
RAPORT NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził „Ocenę stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych”. Raport opracowano w oparciu o strategiczne mapy akustyczne przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w trzeciej rundzie mapowania realizowanej do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem powinni sporządzić mapy akustyczne w terminie do 1 stycznia 2017 r., starostowie do 30 czerwca 2017 r. Mapy sprawozdawane są do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.

Więcej
1 7 8 9 10 11 64