Dla mediów

Dwóch mężczyzn idzie wzdłuż rzeki, inspektor WIOŚ z tyłu niesie wiadro i narzędzie do pobierania wody

Interwencja oraz kontrola inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rz. Jasiołki w m. Dukla

W dniu 18.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zanieczyszczeniu rz. Jasiołki, udali się na miejsce. Oględzinom poddano lewy brzeg rz. Jasiołka na odcinku o długości ok. 250 m. Powyżej wylotu burzowego kanalizacji ogólnospławnej woda miała naturalny charakter, brak było uciążliwości zapachowych. Woda w rzece przy wylocie kolektora burzowego tworzyła tzw. zastoisko wody o rdzawym zabarwieniu. W tym miejscu wyczuwalne były uciążliwości zapachowe. W odległości około 100 m […]

Więcej
Czterech Inspektorów IOŚ podczas oględzin terenu.

INFORMACJA WIOŚ W RZESZOWIE W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI PRZEWROTNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z odpadami zdeponowanymi w miejscowości Przewrotne przez Spółkę MIDAN Sp. z o.o., Inspekcja Ochrony Środowiska podejmowała na przestrzeni lat wszelkie przewidziane prawem działania, w ramach posiadanych kompetencji. Działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych firma MIDAN Sp. z o.o. rozpoczęła w 2012 r. kiedy Starosta Rzeszowski udzielił ww. Spółce zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pozwolenie wygasło w 2020 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Więcej
Zdjęcie zrobione nocą. Płynący potok z pianą na powierzchni.

Działania WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia potoku Jawor w m. Nehrybka

W dniu 24.06.2023 r. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącego zanieczyszczenia wód potoku Jawor w m. Nehrybka, inspektor WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Rzeszowie, udali się na miejsce wskazane przez zgłaszającego celem rozpoznania zanieczyszczenia.

Więcej
Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Interwencja WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zdarzeniem w m. Kolbuszowa Dolna

W dniu 6.04.2023 r. do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie od Dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. dotyczące wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do wywrócenia samochodu ciężarowego w m. Kolbuszowa Dolna. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do uszkodzenia jednego ze zbiorników paliwowych z olejem napędowym. Olej napędowy wyciekł do przydrożnego rowu i pozostawał na warstwie wody. Na miejsce zdarzenia zadysponowano grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która przy wykorzystaniu pomp przepompowała mieszaninę wody i oleju do trzech zbiorników typu mauser.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r.

„STOP nielegalnym odpadom” – c.d. kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 28.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w kontroli drogowej w m. Styków w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”. Kontrole dotyczyły transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu, odbywających się zgodnie z rozporządzeniem UE 1013/2006. Skontrolowano łącznie 10 przewoźników. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r.

Kolejne kontrole prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”

W dniu 7.09.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej – II Mobilny Referat Realizacji w Rzeszowie uczestniczyli w kolejnej kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Były to kontrole dotyczące odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu.

Więcej
1 2 3 5