Slider

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się czwarty w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W kolejnym numerze Biuletynu można zapoznać się z informacjami na temat zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. W artykule wskazano, gdzie można znaleźć informacje o jakości powietrza, przedstawiono działania podejmowane w sytuacji występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych, a także wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz przykłady działań zaradczych służących poprawie jakości powietrza. Dla Czytelników Biuletynu zebrano również […]

Więcej

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2013-2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dostępny jest kolejny raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Tegoroczny raport stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2013 – 2015 w oparciu o zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska trzyletni Program Monitoringu, czasowo zgodny z opracowanym Raportem. Raport w układzie  Presja – Stan – Reakcja jest próbą wskazania źródeł zanieczyszczenia środowiska w regionie, aktualnego stanu na podstawie badań zrealizowanych […]

Więcej

Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. „Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk” prezentujące stan środowiska na obszarze podkarpackich uzdrowisk. W opracowaniu przedstawiono aktualne wyniki badań powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, hałasu komunikacyjnego i promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzone badania wykonane zostały na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Uzupełnieniem wyników badań monitoringowych są ustalenia kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat w ramach wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. „Ocena […]

Więcej