Ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN”

13-15 kwietnia 2015 r. na terenie powiatu tarnobrzeskiego odbyły się Ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN pk. „EDEN”. Organizatorem ćwiczeń była Wojewoda Podkarpacki.

Celem ćwiczeń była weryfikacja przyjętych rozwiązań i procedur w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych) oraz doskonalenie współdziałania służb, inspekcji i straży wojewódzkich w sytuacji wystąpienia symptomów zagrożenia radiacyjnego, a także wypracowanie wniosków zmierzających do efektywnego ich współdziałania.

W ćwiczeniach udział wzięli m. in. przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – PCK, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, a także Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Kolbuszowej i Mielcu.

W ćwiczeniach uczestniczył Pan Władysław Martens – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto pracownicy Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w przeprowadzonym na terenie Zakładów Chemicznych „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu praktycznym epizodzie akcji ratowniczej przeciwdziałania zagrożeniom CBRN.

eden_1_min eden_2_min
eden_3_min eden_4_min

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 17.04.2015 r.