Dni otwarte w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W dniach 30-31.05.2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie organizuje „Dni otwarte” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Od 30 maja do 5 czerwca 2016 r. Polska po raz kolejny włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Założeniem projektu jest wspieranie działań, które promują koncepcję zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarczym, społecznym, środowiskowym. Szczegóły dotyczące udziału w tym wydarzeniu można znaleźć na przygotowanej przez WIOŚ w Rzeszowie ulotce edukacyjnej pn. „Zrównoważony rozwój”. Zachęcamy wszystkich, dla których priorytetem jest budowanie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym do udziału w tej inicjatywie.

Dzień 5 czerwca obchodzony jest od 1972 r. jako Światowy Dzień Ochrony Środowiska. O tym, jak ważne jest, aby żyć w zgodzie z przyrodą, z poszanowaniem praw nią rządzących, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że postępująca degradacja środowiska niesie ze sobą nieodwracalne zmiany w ekosystemach, mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka zwraca uwagę cały świat. Człowiek jest częścią środowiska i racjonalne korzystanie z jego dóbr przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju powinno być priorytetem na kolejne lata. Krótka informacja nt. Światowego Dnia Ochrony Środowiska została zamieszczona w ulotce edukacyjnej pn. 5. czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie włączając się w obydwie inicjatywy i organizując „Dni otwarte” chce przybliżyć zainteresowanym zagadnienia związane z badaniem i oceną stanu środowiska. W programie dwudniowego spotkania przewidziane jest:

30.05.2016 r.

 • w obiektach WIOŚ w Rzeszowie i na parkingu przed WIOŚ przy ul. Langiewicza 26:
 1. prelekcja nt. stanu środowiska w województwie podkarpackim na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska z podkreśleniem najważniejszych problemów środowiskowych regionu zidentyfikowanych na podstawie wieloletnich badań PMŚ;
 2. zwiedzanie laboratorium WIOŚ w Rzeszowie;
 3. zwiedzanie wystawy minerałów z różnych części świata, krótka prezentacja zbiorów przez kolekcjonera – kierownika pracowni terenowej Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie;
 4. zwiedzanie nowoczesnego sprzętu mobilnego do pomiarów w terenie, krótka prezentacja możliwości pomiarowych.
 5. prelekcja nt. badań biologicznych wód powierzchniowych realizowanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska;
 6. prezentacja nowoczesnych mikroskopów z oprogramowaniem i kamerą do obserwacji;
 7. obserwacje makro i mikroskopowe makrobezkręgowców bentosowych, możliwość samodzielnego sporządzania preparatów mikroskopowych i oznaczania organizmów glonów i fitobentosu;

31.05.2016 r.

 • na terenie, na którym znajduje się automatyczna stacja monitoringu powietrza– Rzeszów – Nowe Miasto (ul. Rejtana, teren boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ) – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie odbędzie się w budynku WIOŚ w Rzeszowie.
 1. prelekcja na temat pomiarów realizowanych na stacji, technik pomiarowych, oceny jakości powietrza na podstawie zgromadzonych wyników badań, prezentacji wyników na stronie internetowej i przy użyciu aplikacji mobilnej;
 2. Prezentacja sprzętu używanego w monitoringu powietrza (analizatory i poborniki pyłu).
 3. Prezentacja sprzętu do pomiarów hałasu oraz pól elektromagnetycznych, prelekcja na temat zasady działania prezentowanych urządzeń,
 4. omówienie stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim oraz sposobu prowadzenia pomiarów i prezentacji wyników.

Zapraszamy do udziału młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów, przedstawicieli administracji publicznej.

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób monitorować i chronić  środowisko

Przyjdź na Dni otwarte WIOŚ w Rzeszowie!

 

Zgłoszenia należy kierować zgodnie z informacją zamieszczoną na banerze.

Autor: Renata Jaroń-Warszyńska

Data wytworzenia: 18.05.2016 r.