Działania kontrolno-badawcze WIOŚ w Rzeszowie prowadzone w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Mielcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z zanieczyszczeniem powietrza w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, prowadzi działania kontrolno-badawcze.

W ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie Mielca realizowane są pomiary zanieczyszczenia powietrza na dwóch stacjach pomiarowych. Stanowisko manualne w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu zlokalizowane jest przy ul. Partyzantów. Automatyczna stacja w zakresie SO2, NOx, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, która została uruchomiona w trzecim kwartale 2014 r., zlokalizowana jest przy ul. Solskiego.

W związku z przygotowaniami do opracowania „Programu Państwowego monitoringu środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2016-2020” w czerwcu 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie zwrócił się do Prezydenta Miasta Mielca z propozycją włączenia się Urzędu Miasta do prac mających na celu wyznaczenie nowej lokalizacji stacji pomiarów manualnych powietrza. Przy wyborze lokalizacji WIOŚ w Rzeszowie uwzględni propozycje przedłożone przez władze samorządowe oraz interwencje mieszkańców Mielca dotyczące złej jakości powietrza w mieście, skierowane dotychczas do Inspektoratu. Uruchomienie pomiarów w nowej lokalizacji planowane jest od stycznia 2016 r.

Niezależnie od prowadzonych badań monitoringowych, WIOŚ w Rzeszowie sprawuje nadzór kontrolny w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, w tym Firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o. Obecnie prowadzona jest kontrola tego podmiotu połączona z pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza, które mają na celu sprawdzenie, czy dotrzymywane są dopuszczalne wartości ustalone w pozwoleniu udzielonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 07.08.2015 r.