Działania WIOŚ w związku z zanieczyszczeniem rzeki San w miejscowości Wyszatyce

W związku z zanieczyszczeniem rzeki San związkami terpenowymi w rejonie miejscowości Wyszatyce, stwierdzonym przez WIOŚ w dniu 2 października 2014 r. oraz w związku z niezidentyfikowaniem źródła zanieczyszczenia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uruchomił dodatkowy monitoring jakości wód rzeki San w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w miejscowościach: Hureczko, Ostrów, Krasice i Trepcza.

15 października w w/w punktach pomiarowo-kontrolnych pobrane zostały próbki wody do badań w zakresie związków terpenowych. W punkcie w Hureczku (punkt położony najbliżej miejsca zdarzenia, powyżej miejscowości Wyszatyce i poniżej miasta Przemyśla) wykonano ponadto rutynowe badania w ramach „Programu państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”, m.in. w zakresie wskaźników: ChZT-Cr, aldehyd mrówkowy i fenole lotne (podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego).

Badania w w/w punktach zostały zaplanowane w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia i określenia jego charakteru.

Na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 15 października 2014 r. nie stwierdzono zanieczyszczenia wód rzeki San związkami terpenowymi w w/w punktach pomiarowo-kontrolnych.

Ponadto w punkcie w Hureczku nie stwierdzono zanieczyszczenia wód w zakresie ChZT-Cr, aldehydu mrówkowego i fenoli lotnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zanieczyszczenie wód rzeki San związkami terpenowymi nie było zjawiskiem mogącym naturalnie występować w środowisku wodnym i miało charakter incydentalnego uwolnienia zanieczyszczeń do wód z nieokreślonego źródła. W związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia podobnego zanieczyszczenia wód rzeki San (źródło nie zostało zidentyfikowane), WIOŚ w Rzeszowie zaplanował wykonanie ponadprogramowych badań jakości wód rzeki San w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Hureczku celem wzmożonej ochrony wód Sanu powyżej ujęcia wody dla miasta Jarosławia. Badania w zakresie ChZT-Cr, związków terpenowych, aldehydu mrówkowego i fenoli lotnych zostaną wykonane jednorazowo w miesiącach listopad i grudzień 2014 r.

Dalsze działania WIOŚ w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie będą uzależnione od wyników kolejnych badań.

 

Autor: Tomasz Rybak
Data wytworzenia: 24.10.2014 r.