Dzień Otwarty dla Służby Cywilnej Województwa Podkarpackiego

19 maja 2016 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Szef Służby Cywilnej spotkał się z przedstawicielami urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej.

Szef Służby Cywilnej przedstawił informację o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem urzędów z terenu województwa podkarpackiego.

Spotkanie miało także na celu omówienie problemów z zakresu komunikacji i dobrych praktyk w obsłudze klienta i zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

W konferencji uczestniczyła Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która zaprezentowała dobre praktyki w obsłudze klienta w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

 

Autor: Katarzyna Piskur

Data wytworzenia: 20.05.2016 r.