Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, oraz art. 63 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej” – uruchomioną na platformie ePUAP.

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  1. bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy  lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Jeżeli nie posiada Pani/Pan ww. konta, to prosimy zapoznać się z wymienionymi poniżej dokumentami:

Wymagania dla dostarczanych dokumentów w wersji elektronicznej:
Formaty przyjmowanych dokumentów: *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.gif, *.jpg, *.png, *.tif, *.xml, *.zip

W przypadku doręczenia przesyłki elektronicznej nie spełniającej powyższych wymogów formalnych i technicznych – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i nie zostaną podjęte dalsze czynności z nią związane – sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Adres skrytki EPUAP:
/wiosrzeszow/SkrytkaESP

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na platformie ePUAP można przesłać:

  1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
  3. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie informacji o środowisku lub wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.
  4. Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Uwaga!
W celu zweryfikowania poprawności podpisu elektronicznego używanego przy podpisywaniu dokumentów w WIOŚ Rzeszów należy skorzystać z: Bezpłatna aplikacji do weryfikacji podpisu – SZAFIR , dostępnej do pobrania na stronie wystawcy podpisu.