Godziny pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie od 1 stycznia 2019 r

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami będzie można dokonać:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 17 854-38-41 lub 17 854-36-83, a w godzinach od 15:00 do 20:00 pod numerem telefonu komórkowego: 606 486 395

– w soboty, niedziele i święta  w godzinach od 7:00 do 20:00 pod numerem telefonu komórkowego: 606 486 395.

 

Autor: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 31.12.2018 r.