III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. “Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych”

26-27 czerwca 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. “Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych”. Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.

W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która wygłosiła referat pt. „Antropogeniczne oddziaływanie na zlewnię Zbiornika Solina”.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia.

Celem konferencji była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych w zakresie uwarunkowań funkcjonowania podmiotów gospodarczych w nowoczesnej gospodarce, współczesnego zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, finansowych aspektów działalności jednostek i podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych oraz nowych trendów w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw.

DSC_0005DSC_0082

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-06-27