Inauguracja 64 Roku Akademickiego 2014/2015 w Politechnice Rzeszowskiej

3 października 2014 r. w auli w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się Inauguracja 64 Roku Akademickiego 2014/2015. W inauguracji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Od 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, reprezentowany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska realizuje dwustronną współpracę z Politechniką w zakresie ochrony środowiska.

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 10.10.2014 r.