Informacja dot. zanieczyszczenia wód rzeki Stobnicy w m. Brzozów

W dniu 17.06.2023 r. inspektorzy WIOŚ Rzeszów Delegatury w Jaśle przeprowadzili rozpoznanie w terenie w związku z informacją o zanieczyszczeniu wód rzeki Stobnicy w m. Brzozów. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły zanieczyszczenie. Z wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków w Brzozowie – Borkówka wypływały ścieki o ciemnobeżowym zabarwieniu, które powodowały uciążliwości zapachowe o charakterze fermentacyjnym. W tym samym dniu rozpoczęto kontrolę interwencyjną w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie. W trakcie działań pobrane zostały próbki wody z rzeki Stobnica powyżej i poniżej wylotu kolektora oraz próbka ścieków odprowadzanych z wylotu kolektora do rzeki Stobnicy. Kontrola jest w toku.

Zanieczyszczona woda wpływająca do rzeki

Fot. Zanieczyszczenie rzeki Stobnica w Brzozowie (fot. WIOŚ)