Informacja dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, prowadzący instalacje, które nie były dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, powinni je uzyskać do dnia 1 lipca 2015 r. Do tego czasu instalacje mogą być eksploatowane w oparciu o pozwolenia sektorowe lub zezwolenia, o ile wynika to z przepisów prawa.

Obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego w związku z pkt. 5.3a lub 5.3b załącznika do ww. rozporządzenia mogą podlegać również instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 08.05.2015 r.