Informacja dotycząca obsługi klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Informujemy i przypominamy, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz jego delegaturach, bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności odbywa się z zachowaniem obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych.

Wizyta w Urzędzie jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu wizyty.

Klientów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o przełożenie wizyty na inny termin.

Klienci przebywający na terenie budynków WIOŚ są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu,
  • zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Jednocześnie zachęcamy klientów WIOŚ w Rzeszowie i delegatur do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, czy poczta tradycyjna.

Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatu i poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce: Kierownictwo .