Informacja dotycząca realizacji cyklu kontrolnego pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem w 2015 r.”

W trosce o zapewnienie na obszarze zlewni Zbiornika Solina bezpiecznej i racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie od 2013 roku prowadzi działania mające na celu ochronę wód Zbiornika Solina przez zanieczyszczeniami.

Na lata 2015 i 2016 zaplanowano kontynuację działań w ramach realizacji ww. cyklu kontrolnego dotyczącego zakładów zlokalizowanych w obszarze zlewni Zbiornika Solina.

Informacja o wynikach kontroli dostępna jest w zakładce pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem w 2015 r.”

SONY DSCZbiornik Solina

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 04.08.2015 r.