Informacja dotycząca sytuacji hydrologicznej w związku z obniżeniem stanu wód

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z niedoborem opadów atmosferycznych, sytuacja hydrologiczna wskazuje na wystąpienie zagrożenia tzw. niżówką hydrologiczną skutkującą zmniejszeniem się przepływu wody w rzekach poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ). Na 8 stacjach w Polsce notowany jest przepływ niższy od najniższego dotychczas obserwowanego przepływu z wielolecia (NNQ).

Aktualnie największe obniżenie się przepływu wody w rzekach poniżej SNQ (średniego niskiego) obserwuje się m.in. w dorzeczu Wisły, w szczególności zlewniach Wisłoka i Sanu. Prognoza meteorologiczna na najbliższy tydzień nie przewiduje wystąpienia opadów, które wpłynęłyby korzystnie na zmianę sytuacji hydrologicznej. Utrzymywanie się takiej sytuacji meteorologicznej będzie powodować dalsze obniżanie się poziomu wody w rzekach.

Brak opadów i wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną obniżenia poziomu tlenu w wodach powierzchniowych i w konsekwencji zjawiska śnięcia ryb.

Podmioty eksploatujące oczyszczalnie ścieków powinny wzmóc nadzór nad urządzeniami oczyszczającymi w celu wyeliminowania ewentualnych przypadków powstania zakłóceń w procesach technologicznych i ograniczenia ich negatywnych skutków dla środowiska wodnego.

Korzystający z wody powinni racjonalnie gospodarować wodą wykorzystując ją przede wszystkim do celów spożywczych i sanitarnych. Należy ograniczyć wykorzystywanie wody do podlewania ogródków i trawników. Zbyt intensywny pobór wody może powodować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej lub prowadzić do braku dostaw wody.

źródło: IMGW-PIB, www.imgw.pl

lustro-wody-solinaRys. 1. Obniżony poziom lustra wody na Zbiorniku Solina, miejscowość Zawóz 27.07.2015 r. (J. Fundakowski)

Autor: Aldona Krochmal-Kosiba
Data wytworzenia: 12.08.2015 r.