Informacja na temat przeprowadzenia profilaktycznych badań jakości powietrza w rejonie przygranicznym w związku z pożarem składowiska odpadów na Ukrainie

14.06.2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził profilaktyczne pomiary powietrza atmosferycznego wzdłuż granicy polsko – ukraińskiej. Badania przeprowadzono przy strażnicach i przejściach granicznych w miejscowościach: Korczowa, Budomierz, Medyka, Krościenko i Ustrzyki Górne z użyciem mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka oraz zdalnego detektora chmury substancji niebezpiecznych.

Wyniki badań przeprowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-ukraińskiej nie wykazały obecności w powietrzu atmosferycznym żadnych nietypowych substancji chemicznych zagrażających zdrowiu.

 

 

 

Autor: Katarzyna Piskur

Data wytworzenia: 16.06.2016 r.