Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli OCHRONA POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Ukazała się informacja o wynikach kontroli NIK na temat ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

Celem kontroli, przeprowadzonej na obszarze 5 województw, była ocena działań podmiotów publicznych na rzecz poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Cele szczegółowe kontroli dotyczyły wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, skuteczności działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz współdziałania i koordynacji przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za ochronę powietrza.

Pełny tekst informacji o wynikach kontroli dostępny jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli  w zakładce „Wyszukiwarka wyników kontroli” pod adresem: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.

NIK

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 15.02.2015 r.