Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: „Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegów”

Ukazał się raport o wynikach kontroli NIK, od 1 stycznia 2011 r. do 30 marca 2014 r., na temat wywiązywania się przez gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne z zadań w zakresie dbałości o właściwą jakość odprowadzanych ścieków pokąpielowych.

Kontrolą objęto sześć gmin uzdrowiskowych oraz cztery przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne z terenu:

  1. województwa dolnośląskiego (Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze),
  2. województwa kujawsko-pomorskiego (Urząd Miasta w Ciechocinku, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku),
  3. województwa małopolskiego (Urząd Miasta w Krynicy-Zdroju, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju),
  4. województwa podkarpackiego (Urząd Gminy w Solinie, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku),
  5. województwa świętokrzyskiego (Urząd Gminy w Solcu-Zdrój).

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie przestrzeganie przez objęte kontrolą gminy uzdrowiskowe i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ze względu na brak należytej dbałości o jakość odprowadzanych ścieków pokąpielowych.

Do powstania nieprawidłowości przyczynił się niewłaściwie sprawowany przez gminy uzdrowiskowe nadzór nad działalnością przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Informacja o wynikach kontroli dostępna jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli w zakładce „Wyszukiwarka wyników kontroli” pod adresem: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,13655.html

nik

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 25.02.2015 r.