Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012

nik_kontrole_2011_12Ukazała się informacja o wynikach kontroli zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012.

Celem kontroli było dokonanie oceny zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Pełny tekst informacji o wynikach kontroli dostępny jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli w zakładce „Wyszukiwarka wyników kontroli” pod adresem: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-01-03