Informacja nt. przyczyn wystąpienia opadu pyłu oraz działań podjętych przez WIOŚ w Rzeszowie

 01.03.2016 r. do WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle wpłynęły telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców Jasła i Sanoka o wystąpieniu w dniu poprzednim znacznego opadu pyłu o żółtym zabarwieniu, szczególnie widocznego na karoseriach samochodów.
Pracownicy Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle pobrali próbki pyłu z karoserii samochodowych do badań laboratoryjnych. Badania mikroskopowe substancji pyłowej wykazały obecność w próbce licznych luźnych, mineralnych ziaren piasku, bez zanieczyszczeń organicznych.
Zjawisko pojawienia się drobnych żółtych plamek pyłu na karoseriach samochodowych nie jest związane z przemysłowym zanieczyszczeniem powietrza.
Jak wynika z opinii Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB, przesłanej do WIOŚ w Rzeszowie, już od 28.02.2016 południowa Polska była pod wpływem niżu znad Morza Tyrreńskiego. Lokalizacja niżu nad zachodnią częścią Morza Śródziemnego spowodowała, że w jego wschodniej części następował intensywny napływ powietrza z południa i południowego zachodu, tj. znad północnej Afryki.  W poniedziałek 29.02.2016 r., nad południowo-wschodnią Polskę, na wysokości około 3-5 km dotarło powietrze, którego obszarem źródłowym były Tunezja, Algieria i Maroko. Lekki pył, który został wysoko uniesiony znad obszarów pustynnych i przetransportowany nad Europę, opadł w postaci „brudnego deszczu” obserwowanego miejscami w województwie podkarpackim.

rys. 2

Fot. 1. Próbka pobrana z karoserii samochodów w Jaśle przy ul. Floriańskiej, widoczne liczne mineralne ziarna piasku; obraz mikroskopowy, powiększenie 100x

 

rys. 1

Fot. 2. Próbka pobrana z karoserii samochodów w Jaśle przy ul. Floriańskiej, widoczne liczne mineralne ziarna piasku; obraz mikroskopowy, powiększenie 400x

 

Autor: Delegatura w Jaśle
Data wytworzenia: 01.03.2016 r.