INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu  15.02.2017 r.  dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II
Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: najwyższe stężenia odnotowano w Jaśle, Mielcu, Rzeszowie.
Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 15.02.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie stężenia pyłu PM10 na stacjach, na których odnotowano najwyższe stężenia godzinowe wyniosły: w Jaśle przy ul. Sikorskiego-144 µg/m3, w Mielcu przy ul. Biernackiego-167 µg/m3, w Rzeszowie przy ul. Rejtana169 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (ujemne temperatury powietrza, słaby wiatr, warunki inwersyjne)
Przewidywany czas trwania przekroczenia W godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych w dniu 15.02.2017 r. spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (zawłaszcza  bardzo słaby wiatr) na przeważającym obszarze regionu a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie całego województwa.Prognoza zanieczyszczenia powietrza na 16.02.2017 r. (opublikowana w dniu 15.02.2017 r.) wskazuje na możliwość utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 głównie w centralnej i północno-zachodniej części województwa.Prognoza meteorologiczna IMGW-PAN Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie na okres od godz. 19:30 dnia 15.02.2017 do godz. 19:30 dnia 16.02.2017 wskazuje na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych mogących skutkować kumulowaniem się zanieczyszczeń w powietrzu.
Działania zapobiegawcze 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,2. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, a także ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

Uwagi Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na http://powietrze.podkarpackie.pl/

mapka20170215

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 15.02.2017 r.