INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POZIOMU ALERTOWEGO PYŁU PM10 W DNIU 24.01.2017 R.

W dniu 24.01.2017 r. w godzinach od 1.00 do 14.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Jaśle przy ul. Sikorskiego przekroczyło wartość 188 µg/m3. Od godziny 11.00 utrzymują się stężenia powyżej 200 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.

  

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu  24.01.2017 r.  dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II
Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: miasto Jasło
Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 24.01.2017 r. w godzinach od 1.00-do 14.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Jaśle przy ul. Sikorskiego przekroczyło wartość 188 µg/m3. Od godziny 11.00 utrzymują się stężenia powyżej 200 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (ujemne temperatury powietrza, słaby wiatr, warunki inwersyjne)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
Prognoza zanieczyszczenia powietrza na 25.01.2017 r. (opublikowana w dniu 24.01.2016 r.) wskazuje na możliwość wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 w centralnej i południowo-wschodniej części województwa. Prognoza meteorologiczna IMGW-PAN Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie na okres od godz. 19:30 dnia 24.01.2017 do godz. 19:30 dnia 25.01.2017 wskazuje na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych (ujemne temperatury, słaby wiatr, lokalnie marznąca mgła), sprzyjających kumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu.
Działania zapobiegawcze 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
2. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
Uwagi Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na http://powietrze.podkarpackie.pl/

PM10_maks_dzisiaj

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 24.01.2017 r.